Akademik Personel

Prof. Dr.

Şaban Teoman DURALI

teoman.durali@ihu.edu.tr

1947 tarihinde Zonguldak Kozlu’da doğdu. Yüksek öğrenimini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında yaptı. “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent oldu. 1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eseri bulunan Prof.Dr. Teoman Duralı, halihazırda İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürütmektedir.


Doç. Dr.

Burhan KÖROĞLU

burhan.koroglu@ihu.edu.tr

İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Ürdün’de Felsefe alanında yüksek lisans, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yaptı. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr.

Habip TÜRKER

habip.turker@ihu.edu.tr

2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında, aynı üniversitede felsefe doktora derecesini aldı. İki yıl Duquesne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıp, Simon Silverman Fenomenoloji Merkezinde fenomenoloji ve Husserl üzerine araştırmalar yaptı. Şu an İbn Haldun Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Yrd. Doç. Dr.

Muhammet İkbal BAKIR

muhammet.bakir@ihu.edu.tr

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında ‘Hegel ve Levinas’ta Mutlak ve Varlık’ adlı tez ile doktora derecesi aldı.


Öğretim Görevlisi

Hanife BİLGİLİ (Yarı Zamanlı)

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans eğitimini aynı bölümde “Quine on Modal Logic” başlıklı teziyle 2011 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde “Zaman Probleminin Felsefi Açıdan İncelenmesi: Diodoros Kronos’un “Ana Argüman”ı Örneği” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir.
İlgi alanları arasında Stoa Mantığı, Matematik Felsefesi, Analitik Ontoloji ,Tümevarımlı Mantık ve Olasılık Felsefesi bulunmaktadır.


Arş.Gör.

Rıza Tevfik KALYONCU

riza.kalyoncu@ihu.edu.tr

Uludağ İlahiyat Fakültesini 2012 yılında bir dönemi Radboud Üniversitesi Teoloji Bölümünde olmak üzere bitirdi. 4 yıl Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında İbn Haldun’un Yorum Kuramı başlıklı tezini savundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yapmakta ve İbn Haldun Üniversitesinde araştırmalarına devam etmektedir.