Prof. Dr.

habip.turker@ihu.edu.tr

Eğitim

Lisans : Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2000
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, 2003
Doktora : Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, 2007

Araştırma Alanları

Fenomenoloji, Husserl, Estetik-Sanat Felsefesi, Epistemoloji, Metafizik, İslam felsefesi, Sevgi Felsefesi

Biyografi

2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında, aynı üniversitede felsefe doktora derecesini aldı. İki yıl Duquesne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıp, Simon Silverman Fenomenoloji Merkezinde fenomenoloji ve Husserl üzerine araştırmalar yaptı. Şu an İbn Haldun Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Ödüller

2008: “Fenomenolojinin Eleştirel Kurama Katkısı ve Eleştirel Kuramın Fenomenoloji Eleştirisi”, TÜBİTAK 2219 Proje ödülü.
2014 :“Husserl Fenomenolojisinde Diyalektiklik Problemi”, TÜBİTAK 2219 Proje ödülü.

Akademik Yayınlar

* Sevginin Varlık Yapısı, Endülüs Yayınları, İstanbul, 2017.

* Horkheimer’s Criticism of Husserl, Philosophy and Social Criticism, 39 (7) 619-635, 2013
* Husserl’de Psikolojizm Eleştirisi, Kaygı Felsefe dergisi, Sayı: 16, 2011.
* Husserl’in Tarihselcilik Eleştirisi, Felsefe Arkivi Dergisi, 2015.
* Nicolai Hartmann’da Estetik Değer, Mukaddime Dergisi, sayı: 3, 2011.
“*YÜKSÜZ DİYALEKTİK Husserl Fenomenolojisi Üzerine Bir Deneme, Ebabil Yayınları, Ankara, 2016.
*Habip Türker, Fenomenolojik Değer Estetiği, Ebabil Yayınları, 2014.
* A Discussion of The Aesthetic Views of Ibn Sina And Aristotle on The Basis of The Aesthetic Value, Islamic Theology And Philosophy, ed. Anna Teresa Tymieniecka, Springer Yayınevi, 2010, USA.