Öğretim Görevlisi

Eğitim

Biyografi

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans eğitimini aynı bölümde “Quine on Modal Logic” başlıklı teziyle 2011 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde “Zaman Probleminin Felsefi Açıdan İncelenmesi: Diodoros Kronos’un “Ana Argüman”ı Örneği” başlıklı doktora çalışmasına devam etmektedir.
İlgi alanları arasında Stoa Mantığı, Matematik Felsefesi, Analitik Ontoloji ,Tümevarımlı Mantık ve Olasılık Felsefesi bulunmaktadır.