Başvuru Koşulları

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 

 • ALES  eşit ağırlıklı puanı en az 65 veya GRE sayısal puanı en az 650 (Yeni skalaya göre 151) veya GMAT puanı en az 500.
 • YDS/YÖKDİL puanı en az 60 veya TOEFL-IBT (72).
 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,70 (4 üzerinden) veya 70 (100 üzerinden).
 • 2 adet referans mektubu.

 

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

 

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların Programa online olarak başvuru yapması esas olup,Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sisteme kaydedilecek tüm belgelerin, Online olarak başvuru yapılan sırada eksiksiz olarak hazır olması gerekmektedir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

 

Online olarak sisteme yüklenecek belgeler şunlardır:

 

 • Transkript
 • Niyet mektubu/Araştırma önerisi.
 • Fotoğraflı özgeçmiş.
 • ALES veya GRE veya GMAT puanı.
 • Dil belgesi (varsa): YDS/YÖKDİL, TOEFL-IBT

 

Referans mektupları imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları habip.turker@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır. Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için habip.turker@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

2- KAYIT KABUL SONRASI BELGE TESLİMİ

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

 

 • Transkript (orijinal)
 • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal veya noter onaylı)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (fotokopisi)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik terhis/tecil belgesi