Ders Planı

 

Programın İçeriği:

Felsefe İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; tezli programlarda 9 zorunlu, 1 seçmeli dersten kredisiz zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının  üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

 

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 503 KITA RASYONALİSTLERİ VE BRİTANYA DENEYCİLERİ 3/8
PHIL 510 İSLAM FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 549 FELSEFENİN TEMEL SORUNLARI VE TARİHİ 3/8
PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 597 FORMEL MANTIK 3/8
                                                                                                                  TOPLAM 15/40
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 /8
PHIL 502 ALMAN IDEALİZMİ 3 /8
PHIL 532 İSLAM FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS 3 /8
PHIL 598 SEMBOLİK MANTIK 3 /8
                                                                                                                  TOPLAM  12/32
 III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 500 Seminer 0/8
PHIL 599 Master Tezi 0/20
PHIL ….. Seçmeli Ders 3/8
                                                                                                                  TOPLAM 3/36
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
PHIL 599 Tez 0/30

 

 

ZORUNLU DERSLER

GÜZ YARIYILI

PHIL 503 KITA RASYONALİSTLERİ VE BRİTANYA DENEYCİLERİ

PHIL 510  İSLAM FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS

PHIL 549 FELSEFENİN TEMEL SORUNLARI VE TARİHİ

PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS

PHIL 597 FORMEL MANTIK

PHIL 500 SEMİNER

 

BAHAR YARIYILI

PHIL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

PHIL 502 ALMAN iDEALİZMİ

PHIL 532 İSLAM FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS

PHIL 598 SEMBOLİK MANTIK

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
TUR-IS PHIL 511- 539 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİ
PHIL 511 MÜTEKADDİMİN DÖNEM BİLGİ TEORİLERİ 3/8
PHIL 512 MÜTEAHHİRİN DÖNEM BİLGİ TEORİLERİ 3/8
PHIL 513 SÜHREVERDİ VE İŞRAK FELSEFESİ 3/8
PHIL 514 İSLAM GELENEĞİNDE AHLAK TEORİLERİ 3/8
PHIL 515 MUTEZİLİ DÜŞÜNÜRLER 3/8
PHIL 516 FARABİ 3/8
PHIL 517 İBN SİNA 3/8
PHIL 518 GAZALİ 3/8
PHIL 519 TEHAFÜT GELENEĞİ 3/8
PHIL 520 İBN RÜŞD VE İBN RÜŞDÇÜLÜK 3/8
PHIL 521 ENDÜLÜS FİLOZOFLARI 3/8
PHIL 522 İBN HALDUN’UN MUKADDİMESİ 3/8
PHIL 523 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİREL FELSEFE 3/8
PHIL 524 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 525 EKBERİ EKOLÜ 3/8
PHIL 526 KLASİK TÜRK FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 527 KLASİK TÜRK FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 528 ALİ KUŞÇU VE KEMALPAŞAZADE 3/8
PHIL 529 TAŞKÖPRÜZADE 3/8
PHIL 530 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 531 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ VE MİTOLOJİSİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
ANC PHIL 540-559 ANTİK FELSEFE
PHIL 540 ERKEN DÖNEM YUNAN DÜŞÜNCESİ 3/8
PHIL 541 PLATO’UN ERKEN DÖNEM DİYALOGLARI 3/8
PHIL 542 PLATON’UN ORTA DÖNEM DİYALOGLARI 3/8
PHIL 543 PLATON’UN GEÇ DÖNEM DİYALOGLARI 3/8
PHIL 544 ARİSTOTOLES’İN İKİNCİ ANALİTİKLERİ 3/8
PHIL 545 ARİSTOTELES’İN METAFİZİĞİ 3/8
PHIL 546 PLOTİNUS 3/8
PHIL 547 ANTİK FELSEFEDE AHLAK TEORİLERİ 3/8
WEST PHIL 560-579 BATI FELSEFESİ
PHIL 560 ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ 3/8
PHIL 561 BATI FELSEFESİNDE AHLAK TEORİLERİ 3/8
PHIL 562 DESCARTES 3/8
PHIL 563 LEİBNİZ 3/8
PHIL 564 KANT 3/8
PHIL 565 FENOMENOLOJİDE HUSSERL VE HEGEL 3/8
PHIL 566 HEGEL 3/8
PHIL 567 HUME 3/8
PHIL 568 HUSSERL 3/8
PHIL 569 HUSSERL’İN MANTIKSAL SORUŞTURMALARI 3/8
PHIL 570 HUSSERL’İN IDEEN’İ 3/8
PHIL 571 HUSSERL’İN KARTEZYEN MEDİTASYONLAR’I 3/8
PHIL 572 HUSSERL: İÇ ZAMAN BİLİNCİ 3/8
PHIL 573 HEIDEGGER 3/8
PHIL 574 MARKSİZM VE ELEŞTİREL TEORİ 3/8
PHIL 575 ROUSSEAU VE AYDINLANMA FELSEFESİ 3/8
DSTH PHIL 580-598 FELSEFE DİSİPLİNLERİ VE KONULARI
PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 581 METAFİZİK: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 582 ESTETETİK 3/8
PHIL 583 BİYOLOJİ FELSEFESİ 3/8
PHIL 584 FELSEFE TARİHİNDE KÖTÜLÜK PROBLEMİ 3/8
PHIL 585 DEMOKRASİNİN TEMELLERİ 3/8
PHIL 586 DİL FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 587 MEDENİYET FELSEFESİ 3/8
PHIL 588 PANTEİZM 3/8
PHIL 589 BİLİM FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 590 SİYASET FELSEFESİ : İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 591 AHLAK FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3/8
PHIL 592 BATI DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL KAYNAKLARI 3/8